วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปการฝึกงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 2552

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยังคงฝึกการทำงานในส่วนการคลัง สำนักงานปลัดและส่วนโยธา เป็นงานเกียวกับการจัดเก็บฎีกาต่างๆปี 2552 และไปชำระค่าบริการต่างๆหรือจะเป็นการนำเงินเข้าไปฝากที่ธนาการเพื่อการเกษตร การติดใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปรับรับหนังสือรับรองทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทย และออกใบเสร็จอนุญาติฆ่าสุกร ออกใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพและใบเสร็จค่าปรับจราจร และพิมพ์งานตรางรายรับจริง-รายจ่ายจริงปีงบประมาณ2551และปีงบประมาณ2552และตรางประมาณการปี2551และปี2552
พิมพ์หนังสือสั่งประกาศสอบราคารับเหมาโครงการ และคัดลายชือภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน ลงเลขหนังสือ ถ่ายเอกสาร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรครับ พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสอนการทำงานเข้าใจง่าย มีน้ำใจดี สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น: