วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2.สถานที่ท่องเทียว

1.วัด
2วัดเขาน้อยเป็นแหล่งที่สักการะบูชาของชาวอำเภอปากท่อ

ไม่มีความคิดเห็น: