วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ได้เข้ามาอบรมนั้นรู้สึกดี ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บล็อกที่สามารถติดต่อสือสารกับคนได้ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และสามารถทำบล็อกของตัวเองได้สามารถนำไปใช้เกียวกับการส่งงานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: